Úvod

Naše středisko


SKAUTING   JE 

                CESTA
                    PŘÍLEŽITOST UKÁZAT, CO DOVEDEŠ
                       ZPŮSOB, JAK POZNÁŠ, CO V TOBĚ JE
                           PŘÁTELSTVÍ
                              ZÁBAVA I PŘEKONÁNÍ SEBE SAMA
                                  POMOC DRUHÝM
                                     PŘÍPRAVA NA CELÝ ŽIVOT